Oficiální stránky městyse Čestice

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Email Tisk PDF

 

19.9.2020 uzavřen sběrný dvůr.

 
Email Tisk PDF

Vážení spoluobčané,

v dnešním příspěvku vám nebudu povídat nic o dění v našich obcích, protože se zase nic tak závažného nebo důležitého, co by stálo za zmínku, nedělo. Stále ještě čekáme na schválení některých dotací a tak nevíme, co v tomto roce budeme realizovat. Je to z části dáno krachem krajské koalice a odstoupením hejtmana Zimoly, ale hlavně blížícími se volbami do poslanecké sněmovny, kdy již dnes koukám, co je občanovi slibováno s výhledem na šťastné zítřky.
Celý článek...
 
Email Tisk PDF

Vážení spoluobčané,

rád bych Vás seznámil s několika informacemi o dění v našich obcích.

V současné době probíhají dokončovací práce na zateplení budovy mateřské školy a zdravotního střediska. V průběhu prázdnin a září budeme opravovat část chodníků v zástavbě rodinných domků, před školou v přírodě a hlavní přístupový chodník k budově základní školy. V měsíci srpnu bude zahájena rekonstrukce návsi v Krušlově.

Celý článek...
 
Email Tisk PDF

Vážení spoluobčané,

dnešním výtisku Čtení, bych vás rád seznámil s podrobnějším vyúčtováním provozování vodovodu a kanalizace za rok 2014. Z tohoto vyúčtování se vychází v následujících letech při přípravě kalkulace cen za vodné a stočné. Pro přehlednost jsem připravil tabulku s jednotlivými náklady.

Voda 2014

Provozování vodovodů a kanalizací se řídí zákonem č. 274/2011 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, a dalšími prováděcími předpisy. Tímto zákonem se musí řídit všechny vodovody a kanalizace sloužící veřejné potřebě provozované ve veřejném zájmu, kde je využívá trvale více než 50 osob nebo produkce ročního průměru pitné nebo odpadní vody za den je 10 m3 a více. Zjednodušeně řečeno: čím více připojených osob a vyprodukované vody, tím jsou větší nároky z hlediska legislativy.

Dost často je mě kladena otázka, proč si městys neprovozuje vodovod a kanalizaci ve vlastí režii, když tamti si jej provozují a mají vodu levnější atd. Zde je právě třeba připomenout, že všichni nežijeme ve stejných podmínkách, někomu teče voda do vodovodu přímo ze studen, jiný ji musí čerpat, dopravovat a soustřeďovat ve vodojemech. Stejně tak i již zmiňované legislativní nároky nejsou stejné. Právě proto dochází ke srovnávání něčeho co ani srovnávat nedá.

Když vezmeme jednotlivé nákladové položky, dokážeme si z nich odvodit, které jsou pevně dané a na kterých by se nechalo tzv. ušetřit, kdyby provozoval vodovod a kanalizaci městys sám. Co by to pro obec znamenalo? V první řadě bychom museli najmout odborného zástupce splňujícího předpoklady pro správu a rozvoj vodovodů a kanalizací, dále pracovníka, který by se staral o běžný provoz a kontrolu, pracovníka zajišťujícího smluvní vztahy, fakturaci, zpracování dat a podávání hlášení včetně zajištění programového vybavení a jeho následné aktualizace a udržování. Po shrnutí nákladů na mzdové prostředky těchto pracovníků a programové vybavení apod. zjistíme, že již nám nezbývá moc dalších prostředků na opravy, běžnou údržbu, odkalování vodovodu, diagnostiky, vyhledávání poruch, odvoz a likvidace kalů apod.

V současné době provozuje náš vodovod a kanalizaci firma ČEVAK a. s., která je nástupcem dřívějšího provozovatele JIVAK. Nebudu, a ani nechci, nikomu namlouvat, že současný provozovatel vodovodu a kanalizace to pro nás dělá úplně zadarmo a že se v kalkulaci nepočítá z jeho ziskem, to by nedělal nikdo, ale myslím si, že služby, které nám provozovatel poskytuje jsou na profesionální úrovni, a že za posledních několik let se nám podařilo stav vodovodu a kanalizace stabilizovat. Svědčí o tom to, že se podařilo snížit ztráty na vyrobené vodě z 56 % na cca 20 % (přibližný republikový průměr) a tento stav udržet. Výše vodného a stočného v posledních letech stagnuje, kdy se rozdíly jednotlivých let pohybují v haléřových položkách.

Na závěr bych chtěl konstatovat, že jsem přesvědčen o tom, že spravovat vodovod a kanalizaci ve vlastní režii, by pro nás nebyl přínosem.

Milan Žejdl – starosta

 
Email Tisk PDF

Vážení spoluobčané,

po dvou měsících bych vás rád seznámil s tím, co nového se událo a co nadále připravujeme.

Na posledním zasedání městyse byl schválen vyrovnaný rozpočet na rok 2015, s příjmy i výdaji ve výši 15 209 700,- Kč. Pro letošní rok máme připravenou k realizaci hlavní investiční akci, kterou je zateplení mateřské školy a zdravotního střediska, spojené s výměnou oken a dveří. Realizace projektu by měla započít již v polovině března a bude prováděna za provozu. Na nejnutnější dobu budou děti z mateřské školy umístěny do náhradních prostor v základní škole. Ordinace praktického a zubního lékaře bude uzavřena jen na nejnutnější dobu při výměně oken. V tuto dobu bude možno navštívit lékaře v jejich ordinaci ve Volyni. O přerušení provozu budeme předem informovat.

Celý článek...
 
Email Tisk PDF

Vážení spoluobčané,

dovolte mě, abych vám všem popřál do nastupujícího roku 2015 hodně zdraví, štěstí, klidu a spokojenosti. Doufejme, že bude tento rok šťastnější a úspěšnější než ten minulý, který právě skončil.

V minulém příspěvku jsem Vás informoval o čtvrtletních výsledcích soutěže „Jihočeši třídí odpady“, kde jsme byli na průběžném druhém místě. V konečném hodnocení za čtyři započítávaná čtvrtletí jsme nakonec obsadili první místo z cca 150 Jihočeských obcí a to v kategorii 500 - 2000 obyvatel. V této soutěži se hodnotí množství vytříděných odpadů v přepočtu na jednoho obyvatele obce. Započítávány jsou plastové obaly, papír, skleněné obaly, kompozitní obaly a oddělený sběr železa. Rád bych všem, kteří napomohli k tomuto výsledku, poděkoval, a to nejen jednotlivcům, ale i dětem ze Základní školy a Mateřské školy v Česticích, které vydatně přispěly svým zapojením do sběru papíru. Svůj podíl na tom má i nově otevřený sběrný dvůr, kde se všechny tyto komodity dotřiďují.

Celý článek...
 
Email Tisk PDF

Vážení spoluobčané,

 v uplynulých týdnech proběhly volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu České republiky. Na postu senátora nahradí Ing. Bc. Miroslava Krejču CSC., Ing. Karel Kratochvíle, který ve druhém kole senátních voleb porazil Mudr. Martina Gregoru ze Strakonic.

Určité změny nastanou i v našem zastupitelstvu. Někteří z těch, co pracovali v zastupitelstvu ve volebním období 2010 – 2014, se rozhodli v dalším období nekandidovat. Rád bych jim proto tímto způsobem jménem městyse Čestice poděkoval za práci, kterou pro naší obec odvedli a i jménem svým děkuji panu Mgr. Janu Hartlovi, panu Jaroslavu Janoutovi, panu Janu Zábranskému, panu Mgr. Jiřímu Švehlovi a paní Janě Bláhové za plodnou a konstruktivní spolupráci.

Celý článek...
 
Email Tisk PDF

Vážení spoluobčané,

dovolte mě, abych Vás v krátkosti informoval o dění v našich obcích.

Během prázdninových měsíců jsme zahájili opravu hřbitovní zdi na hřbitově v Česticích, na kterou jsme získali podporu z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Ze stejného programu obdržíme prostředky i na opravu kapličky v Doubravici a obnovu části kanalizace v Česticích. Ve hře nám zůstává ještě žádost na opravu návsi a kanalizace v Krušlově, ale zde jsme ještě nebyli informováni, zda bude projekt podpořen či ne.

Celý článek...
 
Email Tisk PDF

Vážení spoluobčané,

po dvou měsících bych vás rád seznámil s tím, co nového se událo a co nadále připravujeme.

V pátek 13. 6. 2014 k nám přijela desetičlenná hodnotící komise na soutěž Jihočeská vesnice roku 2014. Děti z divadelního kroužku pod vedením pana Jana Zábranského a pana Martina Levého předvedly ukázku z nacvičovaného divadelního představení. Poté jsme komisi zavedli do sběrného dvora a do školy, zde ukázaly děti výsledky své práce v rámci enviromentální výchovy pod vedením Mgr. Marie Linhartové, keramického kroužku a nakonec se představila paní učitelka Mgr. Irena Hartlová s pěveckým sborem. Zaznělo několik písní. Na závěr jsme komisi v zasedací místnosti promítli prezentaci fotografií z místních částí, ze spolkových akcí apod.

Celý článek...
 


<<  Listopad 2020  >>
 P  Ú  S  Č  P  S  N 
        1
  2  3  4  5  6  7  8
  9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

Nejbližší akce: